Heart failure

Recognize deterioration and take appropriate and timely action

Heart failure

Viduet helps monitor patients with heart failure. Using the Heart Failure Action Plan, a deterioration is quickly noticed and timely action can be taken. The patient takes regular measurements at home with validated equipment. The measurement data is linked directly to the Viduet platform, giving both patient and caregiver instant insight into the patient’s health.

In addition, Viduet sends alerts when measurement values are exceeded so that timely and correct action can be taken. Viduet offers both patient and caregiver greater insight, for optimal treatment and quality of life.

 • Efficiënt inrichten van zorgpaden

  Viduet helpt je om de zorgpaden van jouw patiënten met hartfalen, zo efficiënt mogelijk in te richten. Zo krijg je meer inzicht in de gezondheid van jouw patiënt, en kun je jouw tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Samen met jouw patiënt kun je een persoonlijk zorgprogramma samenstellen aan de hand van verschillende zorgmodules. Bekijk hieronder onze zorgmodules voor hartfalen.

  Hoe werkt het?

  De zorgverlener stelt samen met de patiënt een Hartfalen Actieplan op. Patiënten ontvangen van Viduet betrouwbare meetapparatuur, deze hebben wij vooraf gecontroleerd en gekalibreerd.

  Patiënten doen regelmatig thuismetingen, zoals gewichtsmetingen en bloeddrukmetingen. Daarnaast vullen patiënten regelmatig vragenlijsten in via de app en kunnen zij hier altijd het Hartfalen Actieplan terugvinden.

  Patiënten worden direct gecoacht met behulp van het actieplan. Op basis van gecombineerde trends van gewichtsmetingen, bloeddrukmetingen, hartslag en ingevoerde klachten, krijgt de patiënt gericht advies. Op deze manier kan de patiënt de juiste acties ondernemen op het juiste moment. 

  Voordelen

  • Voorkomt decompensatie
  • Sneller klachten herkenning
  • Stimuleert zelfmanagement van de patiënt
  • Vermindert ziekenhuisopnames

  Programma's voor het ziekenhuis

   Sorry, no programs found.

  chevron_left chevron_right
 • Monitoren van patiënten met hartfalen

  Viduet helpt bij het monitoren van patiënten met hartfalen. Met behulp van het Hartfalen Actieplan wordt een verslechtering snel opgemerkt en kan er tijdig actie ondernomen worden. De patiënt doet thuis regelmatig metingen met gevalideerde apparatuur. De meetgegevens worden direct aan het Viduet-platform gekoppeld, waarmee zowel patiënt als zorgverlener direct inzicht hebben in de gezondheid van de patiënt.
  Daarnaast stuurt Viduet waarschuwingen bij overschrijdingen van de meetwaarden, zodat er tijdig en correct ingegrepen kan worden. Viduet biedt zowel patiënt als zorgverlener meer inzicht, voor een optimale behandeling en kwaliteit van leven.

  Hoe werkt het?

  De zorgverlener stelt samen met de patiënt een Hartfalen Actieplan op. Patiënten ontvangen van Viduet betrouwbare meetapparatuur, deze hebben wij vooraf gecontroleerd en gekalibreerd.

  Patiënten doen regelmatig thuismetingen, zoals gewichtsmetingen en bloeddrukmetingen. Daarnaast vullen patiënten regelmatig vragenlijsten in via de app en kunnen zij hier altijd het Hartfalen Actieplan terugvinden.

  Patiënten worden direct gecoacht met behulp van het actieplan. Op basis van gecombineerde trends van gewichtsmetingen, bloeddrukmetingen, hartslag en ingevoerde klachten, krijgt de patiënt gericht advies. Op deze manier kan de patiënt de juiste acties ondernemen op het juiste moment. 

  Voordelen

  • Voorkomt decompensatie
  • Sneller klachten herkenning
  • Stimuleert zelfmanagement van de patiënt
  • Vermindert ziekenhuisopnames

  Programma's voor de huisartspraktijk

   Sorry, no programs found.

  chevron_left chevron_right
 • Verbeter effectiviteit en efficiëntie binnen jouw organisatie

  Viduet leent zich door de inrichting van de software goed voor transmurale zorgpaden. Dit maakt het mogelijk om patiënten eenvoudig door- en terug te verwijzen tussen de eerste en tweede lijn. Viduet helpt je om de transmurale zorgpaden van patiënten met hartfalen zo efficiënt mogelijk in te richten. Zo krijgen alle betrokken zorgverleners meer inzicht in de gezondheid van hun patiënt, en kan iedereen zijn tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Bekijk hieronder onze zorgmodules voor hartfalen die in transmurale netwerken gebruikt kunnen worden.

  Hoe werkt het?

  Viduet helpt patiënten hun klachten beter te herkennen en op tijd de juiste acties te ondernemen. Hiervoor hebben wij meerdere programma’s ontwikkeld, die aansluiten op de behoeftes van de patiënt.

  Afhankelijk van het programma, doen patiënten thuismetingen en vullen zij regelmatig vragenlijsten in via de app. De meetapparatuur wordt door Viduet Health gekalibreerd en aan huis geleverd. De meetgegevens worden eenvoudig aan het platform gekoppeld en direct inzichtelijk gemaakt voor patiënt en zorgprofessional.

  Patiënten worden direct gecoacht met behulp van de app. Op basis van gecombineerde trends van meetgegevens en ingevoerde klachten, krijgt de patiënt gericht advies. Op deze manier kan de patiënt de juiste acties ondernemen op het juiste moment.

  Voordelen

  • Eenvoudig door- en terugverwijzen tussen eerste en tweede lijn
  • Interoperabel met veel verschillende informatiesystemen
  • Gepersonaliseerde zorg

  Programma's voor netwerkzorg

   Sorry, no programs found.

  chevron_left chevron_right
 • Hospital

  Efficiënt inrichten van zorgpaden

  Viduet helpt je om de zorgpaden van jouw patiënten met hartfalen, zo efficiënt mogelijk in te richten. Zo krijg je meer inzicht in de gezondheid van jouw patiënt, en kun je jouw tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Samen met jouw patiënt kun je een persoonlijk zorgprogramma samenstellen aan de hand van verschillende zorgmodules. Bekijk hieronder onze zorgmodules voor hartfalen.

  Hoe werkt het?

  De zorgverlener stelt samen met de patiënt een Hartfalen Actieplan op. Patiënten ontvangen van Viduet betrouwbare meetapparatuur, deze hebben wij vooraf gecontroleerd en gekalibreerd.

  Patiënten doen regelmatig thuismetingen, zoals gewichtsmetingen en bloeddrukmetingen. Daarnaast vullen patiënten regelmatig vragenlijsten in via de app en kunnen zij hier altijd het Hartfalen Actieplan terugvinden.

  Patiënten worden direct gecoacht met behulp van het actieplan. Op basis van gecombineerde trends van gewichtsmetingen, bloeddrukmetingen, hartslag en ingevoerde klachten, krijgt de patiënt gericht advies. Op deze manier kan de patiënt de juiste acties ondernemen op het juiste moment. 

  Voordelen

  • Voorkomt decompensatie
  • Sneller klachten herkenning
  • Stimuleert zelfmanagement van de patiënt
  • Vermindert ziekenhuisopnames

  Programma's voor het ziekenhuis

   Sorry, no programs found.

  chevron_left chevron_right
 • General practice

  Monitoren van patiënten met hartfalen

  Viduet helpt bij het monitoren van patiënten met hartfalen. Met behulp van het Hartfalen Actieplan wordt een verslechtering snel opgemerkt en kan er tijdig actie ondernomen worden. De patiënt doet thuis regelmatig metingen met gevalideerde apparatuur. De meetgegevens worden direct aan het Viduet-platform gekoppeld, waarmee zowel patiënt als zorgverlener direct inzicht hebben in de gezondheid van de patiënt.
  Daarnaast stuurt Viduet waarschuwingen bij overschrijdingen van de meetwaarden, zodat er tijdig en correct ingegrepen kan worden. Viduet biedt zowel patiënt als zorgverlener meer inzicht, voor een optimale behandeling en kwaliteit van leven.

  Hoe werkt het?

  De zorgverlener stelt samen met de patiënt een Hartfalen Actieplan op. Patiënten ontvangen van Viduet betrouwbare meetapparatuur, deze hebben wij vooraf gecontroleerd en gekalibreerd.

  Patiënten doen regelmatig thuismetingen, zoals gewichtsmetingen en bloeddrukmetingen. Daarnaast vullen patiënten regelmatig vragenlijsten in via de app en kunnen zij hier altijd het Hartfalen Actieplan terugvinden.

  Patiënten worden direct gecoacht met behulp van het actieplan. Op basis van gecombineerde trends van gewichtsmetingen, bloeddrukmetingen, hartslag en ingevoerde klachten, krijgt de patiënt gericht advies. Op deze manier kan de patiënt de juiste acties ondernemen op het juiste moment. 

  Voordelen

  • Voorkomt decompensatie
  • Sneller klachten herkenning
  • Stimuleert zelfmanagement van de patiënt
  • Vermindert ziekenhuisopnames

  Programma's voor de huisartspraktijk

   Sorry, no programs found.

  chevron_left chevron_right
 • Integrated care

  Verbeter effectiviteit en efficiëntie binnen jouw organisatie

  Viduet leent zich door de inrichting van de software goed voor transmurale zorgpaden. Dit maakt het mogelijk om patiënten eenvoudig door- en terug te verwijzen tussen de eerste en tweede lijn. Viduet helpt je om de transmurale zorgpaden van patiënten met hartfalen zo efficiënt mogelijk in te richten. Zo krijgen alle betrokken zorgverleners meer inzicht in de gezondheid van hun patiënt, en kan iedereen zijn tijd zo efficiënt mogelijk besteden. Bekijk hieronder onze zorgmodules voor hartfalen die in transmurale netwerken gebruikt kunnen worden.

  Hoe werkt het?

  Viduet helpt patiënten hun klachten beter te herkennen en op tijd de juiste acties te ondernemen. Hiervoor hebben wij meerdere programma’s ontwikkeld, die aansluiten op de behoeftes van de patiënt.

  Afhankelijk van het programma, doen patiënten thuismetingen en vullen zij regelmatig vragenlijsten in via de app. De meetapparatuur wordt door Viduet Health gekalibreerd en aan huis geleverd. De meetgegevens worden eenvoudig aan het platform gekoppeld en direct inzichtelijk gemaakt voor patiënt en zorgprofessional.

  Patiënten worden direct gecoacht met behulp van de app. Op basis van gecombineerde trends van meetgegevens en ingevoerde klachten, krijgt de patiënt gericht advies. Op deze manier kan de patiënt de juiste acties ondernemen op het juiste moment.

  Voordelen

  • Eenvoudig door- en terugverwijzen tussen eerste en tweede lijn
  • Interoperabel met veel verschillende informatiesystemen
  • Gepersonaliseerde zorg

  Programma's voor netwerkzorg

   Sorry, no programs found.

  chevron_left chevron_right
website: sbddesign.nl